Sigurnosna automatizacija - više od automatizacije

'Pilz' je vodeća kompanija u oblasti sigurnosne automatizacije.

Kao stručnjaci u oblasti sigurnosti ljudi, mašina i okruženja, 'Pilz' pruža rešenja za sve grane industrije, kupcima širom sveta.

Rešenja koje 'Pilz' nudi, obuhvataju inovativne proizvode na području senzorike, kontrole i tehnologije pogona.

'Pilz' ima tradiciju porodične firme koja traje više od 65 godina. Bliskost firme sa klijentima je evidentna u svim područjima - 'Pilz' uliva poverenje kroz lične konsultacije, kroz visoku fleksibilnost i kroz pouzdane usluge. Širom sveta, 'Pilz' je zastupljen sa preko 30 podružnica i ogranaka, kao i sa 17 prodajnih partnera na svim kontinentima. Više od 1.800 zaposlenih, od kojih je svaki ambasador za sigurnost, čine da najvrednija imovina Vaše firme bude Vaše osoblje - koje može da radi sigurno i bez povreda.

Tehnički, lično, ekološki i ekonomski - to su četiri dimenzije automatizacije gde 'Pilz' brend nudi čoveka, mašinu i okruženje, kao "ambasadore sigurnosti".

Sa 'Pilz'-om pronađite rešenja za automatizovane funkcije

Izaberite sigurnosno orijentisane komponente, koje su u skladu sa Vašim potrebama, i osetite prednosti sigurnosnih, kompletnih rešenja!

'Pilz' može da Vam ponudi univerzalni koncept za rešenja koja se mogu primeniti kroz industrijske sigurnosne i standardne kontrolne funkcije - postrojenja ili mašine - centralizovane ili decentralizovane - jedinične proizvode ili potpuna rešenja.

Sa 'Pilz'-om definitivno pronalazite rešenja za Vaše automatizovane funkcije!